Ratamestarityö

Kortesjärven Järvi-Veikkojen iltarastien ratamestarityötä varten on suunniteltu tietotekniikkaa hyödyntävä työnkulku, jonka keskeinen tavoite on vähentää iltarastien valmistelusta, koordinoinnista ja jälkikäsittelystä kasaantuvaa työtaakkaa. Tähän pyritään samanmuotoisina toistettavilla ja automatisoiduilla työvaiheilla sekä vastuuttamalla ratamestareita mahdollisimman laajasti oman iltarastivuoronsa järjestelyistä.

Työvaiheiden toistaminen samaan tapaan eri iltarastikerroilla on tärkeää työvaiheiden yhteensovittamisen kannalta. Iltarastien järjestämisessä tehdään työläitä tai epävakaasti automatisoituja toimia, jotka eivät välttämättä näy ratamestareille, mutta jotka ovat kuitenkin riippuvaisia ratamestareiden toimintatavoista. Tämän vuoksi, ja jotta tuotettaisiin mahdollisimman laadukkaita iltarastikokemuksia, on erittäin toivottavaa, että ratamestarit pyrkisivät toimimaan tässä ohjeessa esitettyjen käytäntöjen mukaan riippumatta omista mieltymyksistään tai valittujen menettelytapojen puutteista. Poikkeamat aiheuttavat aina lisätyötä jollekulle muulle.

Kortesjärven Järvi-Veikkojen ratamestarityössä tärkeimpiä teknisiä välineitä ovat

  • oma Windows-tietokone ja verkkoyhteys,
  • Dropbox-sovellus, jonka avulla suunnitteluasiakirjat siirtyvät verkossa automaattisesti eri toimijoiden saataville,
  • Purple Pen -sovellus, jolla ratamestarit suunnittelevat ja piirtävät iltarastiradat ratakartoiksi, sekä
  • Kortesjärven kirjastossa sijaitseva laserväritulostin, jolla ratamestarit tulostavat suunnittelutyön aikaisia ratasuunnitelmiaan sekä valmiit iltarastiratakartat.

Yleinen työnkulku -osiossa esitellään ratamestarityön työvaiheet.

Tämä ohje on keskeneräinen.

Ohjetta saa muokata ja uudelleenjulkaista vapaasti, kunhan muutoksia ei esitetä alkuperäisen julkaisijan tekeminä.